• Organisation: Green Hope
  • Project: Conservation of the Mangroves in Liberia
  • Country: Liberia
  • Goal: The objective is to achieve mangrove restoration by driving lifestyle and behavioral change within these communities

The Mangrove Conservation project in Liberia aims to restore and conserve mangroves, combat mangrove degradation, protect the coastline, and provide subsistence to local communities. The project is driven by young people from Green Hope Foundation’s local chapter who are raising awareness through community workshops and conducting cleanups and planting new mangrove saplings.

Het project voor de conservatie van de mangroven in Liberia heeft als doel mangroven te herstellen en te behouden, mangrove-degradatie te bestrijden, de kustlijn te beschermen en voorzieningen te bieden aan lokale gemeenschappen. Het project wordt gedreven door jongeren van het lokale Chapter van de Green Hope Foundation die bewustwording creëren via gemeenschapswerkplaatsen, schoonmaakacties en het planten van nieuwe mangroveboompjes.