ICPP Top 3 BANNER

KIDSRIGHTS EMPOWERS CHANGEMAKERS

KidsRights, opgericht in 2003, is een internationale niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het welzijn en de rechten van kwetsbare kinderen over de hele wereld. KidsRights werkt aan het bevorderen van kinderrechten en het stimuleren van kinderparticipatie door middel van 3 pijlers: belangenbehartiging, onderzoek en actie.

INTERNATIONALE KINDERVREDESPRIJS 2024

Wij hebben vanuit de hele wereld inschrijvingen ontvangen! Dank daarvoor! Inmiddels worden de nominaties bekeken door ons Expert Committee. Op 19 november wordt de Internationale Kindervredesprijs 2024 uitgereikt.