• Organisatie: Gharsah Center
  • Project: Children’s Program
  • Land: Libanon
  • Doelstelling: Syrische kindvluchtelingen in Libanon toegang tot formele educatie bieden.

In het Children’s Program richt het Gharsah Center zich op drie verschillende onderdelen: Get Ready, Keep Going en The Arrival. Met het Get Ready programma krijgen kinderen van 4 tot 6 jaar onderwijs, zodat zij zodra ze leerplichtig zijn, kunnen doorstromen naar publieke Libanese scholen. Met het Keep Going programma ondersteunt Gharsah kinderen van 10 jaar en ouder die al op Libanese scholen zitten met bijles op het gebied van wiskunde en Engels, zodat zij voldoende mee kunnen komen met het Libanese curriculum. En als ze dan op publieke scholen zitten, helpt The Arrival bij het ondersteunen bij de transportkosten om naar deze scholen te gaan.

Onze projectpartner Gharsah Center

Gharsah Center is in 2014 opgericht door de Syrische Mohamad Al Jounde, winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2017. Mohamad was zelf niet in staat naar school te gaan nadat hij met zijn familie gevlucht was naar Libanon, terwijl hij dat zo graag wilde. In plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot Mohamad actie te ondernemen. Samen met zijn familie besloot hij het Gharsah Center op te zetten. Gharsah Center is gericht op helpen van vluchtelingenkinderen om toegang te krijgen tot het formele educatiesysteem en op de empowerment van de familie, met de focus op vrouwen en moeders, om de veerkracht en het welzijn van het gehele gezin te bevorderen en hen aan te moedigen hun kinderen te ondersteunen.