Waarom zou ik een kind nomineren voor de Internationale Kindervredesprijs?

De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind, waar dan ook ter wereld, voor diens toewijding aan de rechten van kinderen. De Internationale Kindervredesprijs is een blijk van erkenning voor de jonge winnaar. De winnaar ontvangt het beeldje ‘Nkosi’, dat laat zien hoe een kind de wereld in beweging zet. De winnaar ontvangt ook een studiebeurs en een wereldwijd platform om diens idealen en doelen voor kinderrechten te promoten.

Een projectfonds van €100.000 wordt door KidsRights geïnvesteerd in projecten die nauw verbonden zijn met het werkgebied van de winnaars.

Hoe kan ik een kind nomineren?

U kunt een kind nomineren door het nominatieformulier in te vullen. 

Hoe wordt de winnaar van de Internationale Kindervredesprijs geselecteerd?

Elk jaar wordt de winnaar van de Internationale Kindervredesprijs geselecteerd uit nominaties van over de hele wereld. Een Expertcomité beoordeelt de kandidaten en stelt een lijst van genomineerden samen. De genomineerden op de shortlist worden beoordeeld en onderzocht door KidsRights. Een lokaal bezoek aan een genomineerde kan ook deel uitmaken van het beoordelingsproces. Nadat alle beoordelingen zijn afgerond, selecteert het Expertcomité vervolgens de winnaar van de Internationale Kindervredesprijs.

Kan ik mezelf nomineren voor de Internationale Kindervredesprijs?

Nee, je kunt jezelf niet nomineren voor de Internationale Kindervredesprijs. Je kunt misschien iemand in je omgeving vinden die je wil nomineren voor de prijs.

De oproep voor nominaties is gesloten voor dit jaar. Hoe kan ik een kind nomineren voor volgend jaar?

SStuur een e-mail naar nominations@childrenspeaceprize.org en we zullen ervoor zorgen dat we je op de hoogte houden van het nominatieproces, evenals de Internationale Kindervredesprijs ceremonie. Zodra het nominatieproces voor het volgende jaar begint, zullen we je informeren.

Kan ik een kind nomineren dat eerder is genomineerd?

Ja, u kunt een kind nomineren dat eerder is genomineerd. Ook al werd een kind niet geselecteerd als winnaar voor de Kindervredesprijs in een bepaald jaar, kan hij of zij nog steeds worden geselecteerd in een volgend jaar.

Ik werk met een groep interessante kinderen. Kan ik de hele groep samen nomineren?

Ja, op voorwaarde dat elk individu in de groep aantoonbare inspanningen heeft geleverd en initiatieven heeft genomen die hebben geleid tot een uitzonderlijk verschil voor de rechten van het kind en de positie van kwetsbare kinderen, waar dan ook ter wereld (organisaties als geheel worden niet in overweging genomen).

Kan ik een kind nomineren uit een economisch ontwikkeld land?

Ja, de Internationale Kindervredesprijs is voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud van over de hele wereld.

Kan ik iemand nomineren die 18 jaar oud is?

Nee, het genomineerde kind mag niet ouder zijn dan 17 jaar op het moment van de nominatiedeadline.

Wat is de rol van de nominerende organisatie/persoon?

De organisatie of individu die een kind nomineert (de nominerende partij) heeft de verantwoordelijkheid om het kind te informeren en zijn/haar goedkeuring te verkrijgen voor de nominatie. De nominerende partij stemt ermee in om de benodigde informatie aan KidsRights te verstrekken om de nominatie te voltooien. In het geval dat het kind wordt geselecteerd voor de shortlist van de Internationale Kindervredesprijs, heeft de nominerende partij ook de verantwoordelijkheid om het kind te begeleiden en te helpen bij het omgaan met (media)aandacht voor zijn/haar verhaal. In het geval dat het kind wordt geselecteerd als de winnaar, biedt de nominerende partij hulp bij het lokale onderzoek door KidsRights en de ontwikkeling van het levensverhaal van de winnaar. Bovendien helpt de nominerende partij het kind bij de voorbereiding op de prijsuitreiking en is, naast de winnaar, het eerste aanspreekpunt voor KidsRights. De nominerende partij kan ook worden uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen en het kind tijdens deze periode te ondersteunen. Van de nominerende partij wordt niet verwacht dat zij kosten draagt voor de nominatie of de genomineerde, noch heeft zij enige wettelijke verantwoordelijkheden/rechten. KidsRights investeert een projectbedrag van €100.000 in projecten in het thuisland van de winnaar die nauw verbonden zijn met zijn of haar werkgebied. Als de nominerende partij voldoet aan de projectcriteria, kan de organisatie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de oproep voor voorstellen.

Welke organisatie onderschrijft de Internationale Kindervredesprijs?

De KidsRights Foundation is de organisatie achter de Internationale Kindervredesprijs. KidsRights bevordert het welzijn van zeer kwetsbare kinderen over de hele wereld en pleit voor de verwezenlijking van hun rechten. KidsRights ziet kinderen als changemakers in dit proces. De Internationale Kindervredesprijs is een van de belangrijkste platforms die KidsRights faciliteert.

Wat is de link tussen de Nobelprijs voor de Vrede en de Internationale Kindervredesprijs?

De Kindervredesprijs werd gelanceerd door KidsRights tijdens de Nobelprijs voor de Vrede Top van 2005, voorgezeten door Mikhail Gorbachev. Sindsdien wordt de prijs elk jaar uitgereikt door een Nobelprijswinnaar voor de Vrede.

Als u andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.