Op dit unieke jongerenplatform, opgericht door KidsRights en connected by Facebook, richten we onze aandacht, stem en visie op de belangrijkste VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om jongeren te inspireren om echte verandering en impact te creëren over de hele wereld. Via de social media kanalen creëren we bewustwording over de SDG’s, we roepen op tot actie op belangrijke punten en we houden onze gemeenschap op de hoogte van changemakers en hun projecten.

Source: youtu.be

De Sustainable development goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor alle mensen op de planeet. De SDG’s zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. De 17 SDG’s hebben betrekking op de mondiale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en vrede en rechtvaardigheid. Bij State of Youth richten we onze aandacht en visie op de SDG’s en gebruiken we ze als leidraad bij de keuze van de onderwerpen die we op ons platform willen belichten. Vaak hebben jongeren geen plaats aan de tafel bij de aanpak van deze kwesties. Ons platform is er op gericht om kinderen in staat te stellen een leidende rol te spelen bij het doorvoeren van veranderingen die uiteindelijk een enorme impact zullen hebben op hun toekomst. Om dit te doen, richten we ons op één SDG per kwartaal, die we vanuit verschillende invalshoeken analyseren, in de hoop bewustwording, belangenbehartiging en actie rond het onderwerp te creëren.

PREFERENDUM

Om de stemmen van de jongeren te laten horen, organiseren we vier keer per jaar een preferendum. Tijdens deze kwartaalpreferenda vragen we de wereldwijde jeugdgemeenschap om te stemmen over mogelijke oplossingen voor de SDGs. Daarna onthullen we de resultaten en sturen we ze naar besluitvormers uit de hele wereld om verandering te eisen.

>> Bekijk hier de meest recente en vorige preferenda

CHAPTER PROGRAMMA

Om een duurzame jeugdbeweging te creëren moet er een combinatie zijn van online en offline actie. Het Chapter programma heeft als doel kinderen ter plaatse in hun lokale gemeenschappen te mobiliseren om het heft in eigen handen te nemen. Het programma werkt samen met kinderen om een wereld te creëren waarin de rechten van kinderen worden gegarandeerd en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling worden gerealiseerd.

STATE OF YOUTH KIDS

BANNERS (2)

En nu lanceren we State of Youth KIDS, met de samenwerking en steun van H&M. Speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Want je bent nooit te jong om de wereld te kunnen veranderen.

Dit edutainment platform erkent het potentieel van kinderen door leeftijdsgericht en boeiend onderwijs over kinderrechten te combineren met offline uitdagingen, waardoor kinderen in staat worden gesteld om changemakers te worden in hun eigen gemeenschap en daarbuiten. Het State of Youth Kids platform ondersteunt kinderen die echt in actie willen komen voor hun rechten en een betere wereld. Het platform moedigt kinderen aan zich uit te spreken, in actie te komen en deel te nemen aan beslissingen die hen aangaan zodat zij hun eigen wereld beter kunnen maken.

Kinderrechteneducatie is belangrijk om kinderen essentiële kennis bij te brengen over hun rechten en helpt respect, empathie en verantwoordelijkheid te bevorderen in een inclusieve samenleving. Dit kan zowel op school als thuis worden gedaan.

Kinderrechteneducatie is erop gericht om kinderen te voorzien van kennis over kinderrechten en om hen inzicht te geven in het belang van deze rechten in hun leven en in de maatschappij als geheel. Het omvat de principes die zijn vastgelegd in internationale overeenkomsten zoals het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en benadrukt rechten zoals het recht op onderwijs, bescherming tegen geweld en uitbuiting, vrijheid van meningsuiting en actieve betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Kinderrechteneducatie stelt kinderen in staat zich bewust te worden van hun eigen rechten, moedigt hen aan om de rechten van anderen te respecteren en helpt hen om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot eerlijkheid en rechtvaardigheid. Onderwijs over kinderrechten bereidt kinderen voor op een verantwoordelijke, proactieve rol in een meer rechtvaardige en inclusieve wereld.

We kunnen niet wachten om te zien wat deze jonge veranderaars gaan doen!