• Organisatie: Children 4 Peace
  • Project: Silence the Guns
  • Land: Cameroon
  • Doel: Bewustwording onder jongeren en belanghebbenden vergroten over extremisme en vredesopbouw aanmoedigen

Met het project Silence the Guns biedt Children 4 Peace lokale studiebeurzen aan meisjes die vanwege conflicten en financiële beperkingen niet naar school konden gaan, evenals het uitbreiden van de vaardigheden van kinderen op gebieden als leiderschap, vredesopbouw, mensenrechten en gendergelijkheid. C4P zal ook workshops organiseren, waar ze schatten dat 3000 kinderen zullen deelnemen. Ze zullen onderwerpen behandelen die verband houden met leiderschap, vredesopbouw, haatspraak, mensenrechten en kinderrechten.