Organisatie: Khushal School and College 

Project: Onderwijsondersteuning voor Middelbaar Onderwijs 

Land: Pakistan 

Doel: Hun doel is om studiebeurzen aan meisjes te verstrekken om hun kansen te vergrot

Khushal Public School and College, in samenwerking met Malala Fund, heeft 33 studiebeurzen uitgereikt aan meisjes die hun onderwijs voort willen zetten na het voltooien van de middelbare school. De prestaties van de studiebeursontvangers zijn bekend geworden in de omgeving, waardoor ouders van kansarme meisjes hun dochters inschrijven bij Khushal Public School and College.  

Dankzij de steun van KidsRights zal Khushal School and College studiebeurzen toekennen aan nog eens 30 meisjes om hun onderwijs verder voort te zetten.