Er is nu meer nodig dan verbeterde regionale samenwerkingsconvenanten en aangescherpte (inkoop) spelregels. Realiseer op korte termijn directe uitkomsten voor ouders en kinderen, waaronder aanzienlijk meer contacttijd. Creëer sneller financiële rust en professionele ruimte om verbeteringen in feitenonderzoek, rapportage, het organiseren van hulp en deskundigheidsbevordering mogelijk te maken.

Ook roepen wij de regio’s nadrukkelijk op om voor ieder gezin dat slachtoffer is van een cliëntenstop, een ruimhartige en domein-overstijgende aanpak op maat te realiseren die getroffen gezinnen deze zomer doorhelpt.

Anno juli 2021 zijn er clientenstops in twee provincies, heeft een deel van de kinderen geen vaste jeugdbeschermer, krijgt 1/3 van de kinderen niet tijdig de benodigde specialistische zorg: de regio die vandaag “groen” is, kan morgen “rood” zijn, aldus inspectie. Vier van de 9 jeugdbeschermingsregio’s zijn onder verscherpt toezicht geplaatst.