714x404winner2022

Lees verder

2022 – Rena Kawasaki (17), Japan

"Mijn uiteindelijke doel is niet alleen om mijn generatie betere kansen te bieden, maar ook de toekomstige generaties."

Rena heeft samengewerkt met de Japanse regering om de stem van jongeren op te nemen in regeringsactiviteiten door ze directe toegang tot politieke vertegenwoordigers te bieden. Haar inzet heeft geleid tot een uitnodiging van de regering om mee te helpen aan het grote Tokyo Bay Environmental Social Governance infrastructuurproject. Dat project richt zich op het creëren van een duurzame stad voor de komende 50 tot 100 jaar, waarin natuur en gemak worden gecombineerd voor de 37 miljoen inwoners van de regio.

Rena’s toonaangevende jongerenparticipatiewerk resulteerde tevens in een uitnodiging om deel te nemen aan het ‘Niihama-project’. Voor het project creëerde ze een QR-code waarmee jongeren kunnen meebeslissen in overheidsbesluiten. Het idee werd overgenomen door de burgemeester van Niihama en wordt nu door de hele bevolking van de stad gebruikt. Bovendien werd Rena, als vooraanstaand jeugdvoorvechter in haar land, onlangs ook benoemd tot de jongste Chief Future Officer ooit door een Japanse vliegtuigmaatschappij die vliegt op biobrandstof.

De Internationale Kindervredesprijs, de belangrijkste jeugdprijs ter wereld, is een initiatief van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights. Het expert comité van KidsRights selecteerde Rena Kawasaki als winnaar uit 175 inzendingen van jonge changemakers uit 46 landen over de hele wereld. Met het winnen van de prijs krijgt haar boodschap een internationaal podium, waarmee honderden miljoenen mensen wereldwijd worden bereikt.

Winnaar Rena Kawasaki

Rena was acht jaar oud toen ze hoorde dat er over de hele wereld kinderen zijn die geen toegang hebben tot onderwijs vanwege de politieke situatie in hun land. Rena besloot actie te ondernemen om dit te veranderen. Ze nam deel aan verschillende vrijwilligersprojecten om echte veranderingen in andere landen teweeg te brengen, maar besefte al snel dat jongeren in Japan ook met soortgelijke problemen te maken hebben. Kinderen en jongeren in Japan worden nauwelijks gezien en gehoord en kunnen zichzelf niet zijn.

Op de jonge leeftijd van 14 jaar lanceerde Rena ‘Earth Guardians Japan’; een organisatie die kinderen in staat stelt om niet alleen aandacht te vragen voor verandering, maar ook de nodige actie te ondernemen. Een van de opvallendste manieren om dit te bereiken was door scholen en lokale politieke vertegenwoordigers via virtuele bijeenkomsten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast werd een klein online platform genaamd ‘polichat’ gebruikt om jongeren te helpen hun politieke vertegenwoordigers rechtstreeks te bereiken wanneer zij dat wilden. Polichat moedigt jonge Japanse kinderen aan meer betrokken te raken bij de politiek en de beslissingen die hun toekomst beïnvloeden.

De organisatie van Rena richt zich ook op het verbeteren van het milieu, met projecten zoals het uitvoeren van rivierreiniging in de plaatselijke rivier bij Juso in de stad Osaka. Met een beurs voor het financieren van jongerenprojecten biedt zij een geweldige kans voor gepassioneerde studentondernemers om investeringen in duurzaamheidsprojecten te realiseren. Als resultaat van Rena’s werk is haar organisatie een van weinige jongerenorganisaties die officieel samenwerken met het Japanse ministerie van Milieu om de stem van jongeren te betrekken bij overheidsoperaties.

Rena staat bekend als vooraanstaand jeugd-pleitbezorger in Japan. Dit heeft ertoe geleid dat ze is aangesteld als de jongste Chief Future Officer voor een Japanse vliegtuigmaatschappij die vliegt op biobrandstof. Vanwege deze prestatie benaderde de regering van Tokio haar om te adviseren over de hervorming van de regio van Tokio, waarbij de grootste organisatie van winkelcentra en het energiecentralebedrijf van Japan betrokken zullen zijn. Via het project – Tokyo Prefecture – werkt Rena aan het Tokyo Bay-project, dat voorziet in stedelijke ontwikkeling die 50 tot 100 jaar vooruitkijkt. Het doel van het project is om een ​​duurzame stad te creëren die natuur en gemak combineert en die naar schatting een impact zal hebben op het hele gebied van Tokio, waar 37 miljoen mensen wonen. Rena werd ook benaderd om deel te nemen aan het Niihama-project, waar ze een QR-code creëerde die de stemmen van jongeren zou betrekken bij beslissingen. Dit idee werd overgenomen door de burgemeester van Niihama en heeft gevolgen voor de hele bevolking van de stad.

Rena’s uiteindelijke doel is niet alleen ervoor te zorgen dat haar generatie betere kansen krijgt, maar ook dat toekomstige generaties die krijgen.

De Internationale Kindervredesprijs

De prestigieuze Internationale Kindervredesprijs werd in 2005 in het leven geroepen tijdens de Wereldtop van Nobelprijswinnaars voor de Vrede in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs elk jaar uitgereikt door een Nobelvredesprijswinnaar. Dit jaar werd de 18e Internationale Kindervredesprijs uitgereikt door Tawakkol Karman, Nobelvredesprijswinnaar 2011, in het bijzijn van Internationale pers.

Tijdens een grootse ceremonie in Den Haag reikte Tawakkol Karman de Internationale Kindervredesprijs 2022 uit. Rena Kawasaki wint het Nkosi-beeldje, een studie- en zorgbeurs voor Rena’s onderwijs en een projectfonds van € 100.000, waarvan de helft naar het project van de winnaar gaat en de andere helft door KidsRights wordt geïnvesteerd in andere projecten van jonge changemakers die strijden voor kinderrechten.

Na ontvangst van de prestigieuze prijs zei Rena Kawasaki: “Het winnen van deze prijs is een belangrijk teken voor Japanse jongeren. Het toont aan dat onze stemmen belangrijk worden geacht op het wereldtoneel en het geeft me de verdere kracht om te vechten totdat elke stem wordt gehoord en gewaardeerd.”

Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights zei: “Rena is een grensverleggende pionier in haar land, die ervoor zorgt dat de stem van jongeren wordt gehoord en dit omzet in tastbare impact en betere kansen voor zowel haar eigen als toekomstige generaties. Onderwijs en milieu zijn voor Rena van het grootste belang en zijn onderwerpen die zij op een unieke manier hoog op de agenda zet, zowel in Japan als wereldwijd.”

De Internationale Kindervredesprijs vestigt de aandacht op de opmerkelijke prestaties van jongeren die moedig strijden voor kinderrechten over de hele wereld. Eerdere winnaars waren onder meer Malala Yousafzai en Greta Thunberg.