De koppositie van de KidsRights Index 2019, de ranglijst die meet hoe kinderrechten mondiaal worden nageleefd, is voor IJsland. Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland scoren opvallend slecht op de lijst die de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights en de Erasmus Universiteit Rotterdam vandaag bekendmaakten.

Dat Nederland op de KidsRights Index slechter scoort dan voorheen op het gebied van gezondheid, heeft te maken met het percentage zuigelingen dat de eerste dosis mazelenvaccinatie kreeg. De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad in ons land tot 92,9 procent. Met als gevolg dat Nederland al vier jaar op rij onder de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde kritieke grens van 95 procent presteert.

Om een ziekte uit te bannen, is het volgens de WHO nodig dat 95 procent van de doelgroep is ingeënt.

Omdat Nederland gebonden is aan het VN-Kinderrechtenverdrag, moet de overheid het komende jaar voor de vijfde keer schriftelijk verantwoording afleggen aan het Kinderrechtencomité.

“Op basis van de vaccinatiegraad lijkt het mij onontkoombaar de mazeleninenting te verplichten om een uitbraak te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat niet-ingeënte kinderen anderen in gevaar brengen. Vooral baby’s lopen risico. Alleen kinderen die aantoonbare gezondheidsschade op zouden lopen door een vaccinatie kunnen uitgezonderd worden”, aldus Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights en voormalig Kinderombudsman.

De KidsRights Index 2019 laat ook weer zien dat kinderarmoede een belangrijk aandachtspunt is in Nederland. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven in ons land nog steeds 280.000 kinderen onder de armoedegrens. Ook de kinderparticipatie is ondermaats. Nederland behoudt toch de 6e positie in de Index, met name door de bescherming en educatie van kinderen. Zo is Nederland een van de landen met het laagste aantal tienermoeders ter wereld. Ook worden in ons land alle geboortes geregistreerd en krijgen meisjes gemiddeld het meeste onderwijs: 18 jaar lang.

Ranglijst

IJsland is als koploper van de KidsRights Index 2019 de opvolger van Noorwegen dat dit jaar slechts op de 16e plaats staat. De IJslanders worden in de top-5 gevolgd door Portugal (2), Zwitserland (3), Finland (4) en Duitsland (5). Landen waar de rechten van het kind zeer onvoldoende worden beschermd zijn Afghanistan (181), Sierra Leone (180), Tsjaad (179), Equatoriaal-Guinea (178) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (177).

Wereldwijde trends kinderrechten

Wereldwijd maken veel landen niet genoeg gebruik van de middelen die zij hebben om te investeren in de rechten van hun jongste generatie. Voor het Verenigd Koninkrijk (170) en Nieuw-Zeeland (169) leverde dit een opvallend lage positie op. Daarnaast valt op dat economische groei niet altijd voor een betere kinderrechtensituatie zorgt. Van China, Myanmar en India, de drie landen met de grootste economische groei in de periode 2010-2016, verslechterde de positie op de ranglijst. Thailand (14) en Tunesië (15) daarentegen scoren wereldwijd relatief goed op het gebied van kinderrechten in verhouding tot hun economische status. Zij voerden bijvoorbeeld nieuwe regelgeving in, zodat hun nationale wetgeving beter aansluit op de Convention on the Rights of the Child (CRC).

“Ontwikkelde landen kunnen en moeten meer doen om de rechten van het kind te waarborgen. Ik roep landen als het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland op om de realisatie van de belangrijkste principes van de CRC serieuzer te nemen”, aldus Benyam Dawit Mezmur, professor aan de University of the Western Cape en lid van het VN Kinderrechtencomité en het Afrikaans Comité van Deskundigen op het gebied van Rechten en Welzijn van het Kind.