KidsRights heeft met trots bijgedragen aan het eerste Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law van de Verenigde Naties (VN) op 21 en 22 november jl. Tijdens deze conferentie stond de rol van jongeren in besluitvorming centraal. Samen met KidsRights Youngster Chaeli Mycroft (22), de VN en partnerorganisaties zette KidsRights zich in om jongeren mee te laten praten over mensenrechten en duurzame ontwikkeling. 
KidsRights ondersteunde jonge changemakers om tijdens het forum op krachtige wijze van zich te laten horen. Zo sprak ability activist Chaeli zich uit over het belang van een samenleving waarin iedereen betrokken is en waaraan iedereen kan bijdragen. Chaeli is geboren met cerebrale parese, waardoor haar armen en benen beperkt functioneren. Chaeli benadrukte tijdens de opening van de conferentie hoe belangrijk het is om de systematische discriminatie van jongeren met een beperking te bestrijden: “Onderschat de kracht van stigma niet. Het werkt ontwikkeling en vooruitgang tegen.” De oplossing ligt voor Chaeli bij onderling begrip en bewustwording.
Chaeli richtte zich in haar speech specifiek tot de overheid van Zuid-Afrika, haar thuisland. “Ik ben blij dat de Zuid-Afrikaanse overheid heeft toegezegd om voor alle kinderen met een beperking  toegang tot onderwijs te verzekeren voor 2021. Ik roep de overheid op om deze belofte waar te maken, door budget beschikbaar te stellen voorzien van een sterk  implementatieplan. Investering in infrastructuur is nodig om mensen met een beperking te laten deelnemen, niet alleen in het onderwijs, maar in de samenleving als geheel.”
Om de actieve deelname van jongeren verder te versterken tijdens het forum, organiseerde KidsRights samen met Amnesty International, CIVICUS, Defence for Children International en World Vision het evenement ‘Widening Space by Young Human Rights Defenders’. De bijeenkomst, die online live te volgen was, bood een podium voor jonge changemakers die zich inzetten voor het klimaat, de rechten van inheemse volkeren en de rechten van meisjes in Colombia, Australië en Sierra Leone. Zij bespraken hun dagelijkse realiteit en hoe zij in hun directe omgeving opkomen voor de rechten van jongeren. 
In haar slotwoorden benadrukte Chaeli hoe belangrijk het voor haar is om haar krachten te bundelen met familie, vrienden en haar mede activisten, The KidsRights Youngsters: “Ik kan in mijn eentje geen wereldwijd onderling begrip creëren. Iedereen kan en zal moeten bijdragen aan een samenleving waarin een ieder betrokken wordt.”