En nu lanceren we State of Youth KIDS, met de samenwerking en steun van H&M. Speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Want je bent nooit te jong om de wereld te kunnen veranderen.

Dit edutainment platform erkent het potentieel van kinderen door leeftijdsgericht en boeiend onderwijs over kinderrechten te combineren met offline uitdagingen, waardoor kinderen in staat worden gesteld om changemakers te worden in hun eigen gemeenschap en daarbuiten. Het State of Youth Kids platform ondersteunt kinderen die echt in actie willen komen voor hun rechten en een betere wereld. Het platform moedigt kinderen aan zich uit te spreken, in actie te komen en deel te nemen aan beslissingen die hen aangaan zodat zij hun eigen wereld beter kunnen maken.

Kinderrechteneducatie is belangrijk om kinderen essentiƫle kennis bij te brengen over hun rechten en helpt respect, empathie en verantwoordelijkheid te bevorderen in een inclusieve samenleving. Dit kan zowel op school als thuis worden gedaan.

Kinderrechteneducatie is erop gericht om kinderen te voorzien van kennis over kinderrechten en om hen inzicht te geven in het belang van deze rechten in hun leven en in de maatschappij als geheel. Het omvat de principes die zijn vastgelegd in internationale overeenkomsten zoals het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en benadrukt rechten zoals het recht op onderwijs, bescherming tegen geweld en uitbuiting, vrijheid van meningsuiting en actieve betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Kinderrechteneducatie stelt kinderen in staat zich bewust te worden van hun eigen rechten, moedigt hen aan om de rechten van anderen te respecteren en helpt hen om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot eerlijkheid en rechtvaardigheid. Onderwijs over kinderrechten bereidt kinderen voor op een verantwoordelijke, proactieve rol in een meer rechtvaardige en inclusieve wereld.

We kunnen niet wachten om te zien wat deze jonge veranderaars gaan doen!