Naast hem neemt de 16-jarige Lars Westra de rol van vicevoorzitter op zich. Het Kinderrechtencollectief is een netwerk van Nederlandse kinderrechtenorganisaties die ervoor zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland worden gehandhaafd. Daarnaast adviseert dit netwerk de Nederlandse regering over de wijze waarop kinderrechten in Nederland beter kunnen worden nageleefd.

Samen benadrukken zij het belang om kinderen en jongeren een platform te bieden om hun stem te laten horen. Wij wensen hun beiden veel succes!