Tijdens de prijsuitreiking benadrukte Malala de urgentie van het werk van Mohamad door te wijzen  op de 28 miljoen ontheemde kinderen die de wereld momenteel telt. De Syrische burgeroorlog zorgde al voor 2,5 miljoen kindvluchtelingen, die veelal slecht of geen toegang tot onderwijs hebben. Malala: “Zoals Mohamad weet, hangt de toekomst van Syrië af van haar kinderen. En hun toekomst hangt weer af van onderwijs. Ondanks alle verschrikkingen die ze zelf hebben meegemaakt, hebben Mohamad en zijn familie vele kinderen geholpen om naar school te gaan. Ik ben trots dat ik zijn werk mag ondersteunen en het is een eer om hem de Internationale Kindervredesprijs te overhandigen.”

Een geboren hulpverlener

Mohamad groeide op in Syrië, maar toen de situatie te gevaarlijk werd moest hij met zijn familie naar Libanon vluchten. Zoals duizenden Syrische kindvluchtelingen overkomt, kon Mohamad daar niet naar school. Samen met zijn familie bouwde hij in een vluchtelingenkamp in Libanon een school die inmiddels 200 kinderen toegang biedt tot hun recht op onderwijs. Daar gaf Mohamad op zijn twaalfde al les in wiskunde en Engels aan zijn leeftijdsgenoten. In zijn huidige werk gebruikt hij fotografie en spelletjes om kinderen te helpen om trauma’s te verwerken, te leren en om plezier te maken.

KidsRights: voorkom verloren generatie Syriërs

Volgens Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van Stichting KidsRights, ziet het Expertcomité van de Kindervredesprijs Mohamad als toonbeeld van de kracht van kinderen om positieve verandering teweeg te brengen. “Mohamad is een echte changemaker: geconfronteerd met wat voor velen een onoverkoombaar obstakel zou zijn, besloot hij zijn lot en dat van zijn leeftijdgenoten in het vluchtelingenkamp te verbeteren.” 
Toch kunnen kinderen het niet alleen, aldus Dullaert. KidsRights eist daarom dat de internationale gemeenschap haar beloftes aan Syrische vluchtelingen nakomt. Zo wordt beloofd onderwijsgeld, dat is toegezegd op donorconferenties, maar ten dele daadwerkelijk uitgekeerd. Betrokken landen zijn bij de vluchtelingenopvang in de regio vooralsnog niet in staat gebleken om kindvluchtelingen in onderwijs te voorzien.

Dullaert waarschuwde de aanwezige gasten vandaag dat voor Syrië een verloren generatie dreigt. “Onderwijs is voor kinderen en jongeren de sleutel naar een toekomst. Om een verloren generatie te voorkomen is toegang tot onderwijs een basisvereiste. Het is tenslotte deze generatie die Syrië straks moet gaan opbouwen. We zijn vanuit humanitair oogpunt verplicht om onderwijs voor Syrische kindvluchtelingen in de regio mogelijk te maken”, aldus Dullaert, die zich ook niet verbaast over de grote stromen vluchtelingen naar Europa: “Wanneer iedere kans op een toekomst ontbreekt, wordt men gedwongen om elders een toekomst op te bouwen. Onderwijs is daarbij geen luxegoed maar een basisbehoefte. Het bevordert stabiliteit en helpt kinderen die geraakt zijn door conflictsituaties in hun psychologische en sociale behoeftes te voorzien.”