KidsRights ondersteunt het initiatief van kinderpsychologe Katerina Sjoetalova en haar organisatie “Ukranian Frontiers”. Sinds 2014 is haar organisatie actief met kinderen in de conflictgebieden aan de grenzen.

“De kinderen in het oorlogsgebied en op de vlucht moeten weten, dat het leven niet alleen maar oorlog is.” zegt kinderpsychologe Katerina Sjoetalova (38 jaar). Ze is net gevlucht uit Kharkiv, de stad die nu hevig wordt belegerd. Haar huis en praktijk heeft ze in allerijl achtergelaten.

De organisatie is echter nog in tact en hebben ze met de vluchtelingenstroom mee verplaatst. Ze werken nu op drie verschillende locaties in het land. In deze vluchtelingenstroom hebben Katerina en haar team de meeste ervaring met oorlogskinderen.

Ze werken nu aan de grens, onder andere op stations waar vluchtelingen met kinderen af en aan komen en lang moeten wachten. “Als je de kinderen vraagt “Wanneer heb je voor het laatst gegeten?”, dan weten ze het vaak niet; ze zijn dan ‘lost’“, zegt Katerina.

Op perrons of in geïmproviseerde ruimten gaan ze met de kinderen aan de slag. Daar doen ze op het eerste gezicht allerlei vrolijke activiteiten. De activiteiten voor kinderen hebben één doel: het kind kind laten voelen, de stress bij het kind weghalen. Al is het maar voor even.

Op 13 januari heeft Trouw een uitgebreid artikel gewijd aan Katerina en haar organisatie. Klik hier om dit artikel te lezen. Dagelijks hebben wij contact met Katerina en stuurt ze beelden door. De organisatie wil graag uitbreiden, zodat zij nog meer kinderen kan ondersteunen! Daar is geld voor nodig!

Ik wil u graag vragen, als u kunt, om te doneren.

Ga naar de doneerpagina of stort uw bijdrage op bankrekeningnummer NL33ABNA0464700000 ten name van KidsRights onder vermelding van hulp Oekraïne.

Dank u wel!

Marc Dullaert | Oprichter KidsRights