Kesz luidt hiermee ook de samenwerking in van KidsRights en UWC, twee organisaties die geloven dat kinderen en jongeren het verschil kunnen maken. Beide geloven in het sneeuwbaleffect dat een geïnspireerde jongere kan veroorzaken. KidsRights ondersteunt kinderen die opkomen voor hun rechten en geeft hen een platform om de problemen waar miljoenen kinderen in de wereld mee te maken hebben, onder de aandacht te brengen. KidsRights ziet kinderen als changemakers en gelooft in de veranderkracht van jongeren om de situatie rond kinderrechten te verbeteren. UWC moedigt jongeren zoals Kesz aan de vaardigheden en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen om een nog grotere impact te kunnen maken.

Kesz belandde als jong kind op straat in de Filippijnen. Toen hij 4 jaar oud was moest hij overleven op de vuilnisbelt en had niet de kans om naar school te gaan. Hij werd gered door een sociale werker die ook zijn wettelijke voogd werd. Kesz vergat de kinderen die hij achterliet op de straten niet. Op achtjarige leeftijd begon hij met Championing Community Children (C3), een organisatie die kinderen leert over kinderrechten, hygiëne en gezonde voeding. Sindsdien heeft hij duizenden kwetsbare kinderen geholpen. Marc Dullaert, oprichter en bestuursvoorzitter van KidsRights: “UWC biedt Kesz de kans om zijn kennis en ervaring te vergroten en hem voor te bereiden op de universiteit. Bovendien sluiten de missie en waarden van UWC goed aan op de manier waarop Kesz in het leven staat, waardoor hij de wereld nog beter kan maken.”

FC1C232A-C97E-40E3-AEA3-E5E92BBD667D

Over KidsRights

Kinderen zijn changemakers. KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. Daarnaast ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken en uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

Samen met kinderen als changemakers inspireert KidsRights een wereldwijde beweging voor kinderrechten.

Over United World Colleges

Educating for peace and impact

In de turbulente wereld van vandaag is Educating for peace and impact steeds belangrijker. United World Colleges (UWC) draagt al meer dan 50 jaar bij aan intercultureel begrip, verdraag¬zaamheid, duurzaamheid en samenwerking door uitstekend Internationaal Baccalaureaat-onderwijs in een internationale omgeving. UWC selecteert leerlingen met 150 nationaliteiten op hun ambitie, potentie en betrokkenheid, en ontwikkelen ze tot toekomstige leiders: sociaal, initiatiefrijk, creatief en gedreven. Onze bijna 60.000 alumni wereldwijd dragen iedere dag bij aan een meer vreedzame en duurzame wereld.

In Nederland gaan we partnerships aan met individuen, stichtingen, bedrijven, overheden en alumni om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven zich de UWC missie eigen te maken: UWC zet onderwijs in als bron van kracht om mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst.

  • In 2018 17 scholen wereldwijd, 150 nationaliteiten.
  • Tweejarige Internationaal Baccalaureaat opleiding (5&6 vwo) met top IB-scores.
  • Sterke combinatie van uitstekend onderwijs en selectie op ambitie en potentie.
  • Leerlingen doen 250 uur per jaar maatschappelijke dienstverlening.
  • Leerlingen bepalen en organiseren het grootste deel van de extra-curriculaire activiteiten.
  • UWC xperience: korte programma’s in Nederland op en rondom scholen.
  • Culturele en sociaal-economische diversiteit gefaciliteerd door het UWC beurzenprogramma.
  • Wereldwijd netwerk van 60.000 alumni en 3.000 nationaal comité vrijwilligers.