Hoewel technologische middelen en het internet effectieve hulpmiddelen zijn voor activisten, zijn het geen middelen zonder uitdagingen. Het is een zeer lastig om uitsluitend middels technologie en het internet mensen te prikkelen tot participatie.. Daarom dringen wij er bij kinderen, jongeren en alle belanghebbenden op aan om zowel online als offlinemethoden te gebruiken voor effectieve participatie.

Lees ons rapport Child participation: the voices of youth in the last decade voor meer informatie.

Child participation – the voices of children in the last decade