Klachten over KidsRights kunt u schriftelijk of via e-mail indienen. Onze contactgegevens zijn:

Stichting KidsRights
Nieuwezijds Voorburgwal 75,
1012 RE Amsterdam, The Netherlands
info@kidsrights.org

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, bij voorkeur binnen vijf werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij ons bestuur. Deze reageert binnen tien werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.