Het is een ‘levend document’ dat al naar gelang de ontwikkelingen en inzichten die Stichting KidsRights doormaakt verder wordt vormgegeven. Integriteit gaat over gedrag en cultuur. De functie moet zijn: een werkende, levende en lerende cultuur waar integriteit besproken kan en mag worden en integer handelen voorop staat.

Hieronder kunt u het integriteitsbeleid downloaden en bij vragen kunt u contact opnemen via info@kidsrights.org of +31 20 225 8225.

Integriteitsbeleid Stichting KidsRights

KidsRights bevordert het welzijn van zeer kwetsbare kinderen over de hele wereld en pleit voor de verwezenlijking van hun rechten. KidsRights ziet kinderen als changemakers in dit proces. Zoals Nobelprijswinnaar en voormalig beschermheer van KidsRights, Desmond Tutu zei:“KidsRights probeert een stem te geven aan de stemlozen”.

Om ons werk zo veilig en goed mogelijk te doen hanteren wij een strikt kinderbeschermingsbeleid, dat u hieronder kunt raadplegen en downloaden.

Deze Child Protection Policy is bedoeld voor medewerkers en bestuursleden van KidsRights. Het is ook bedoeld voor vrijwilligers, stagiaires en alle aan KidsRights verbonden personen die in contact komen met de kinderen op de projecten van de partners van KidsRights, de winnaars van de Kindervredesprijs en de KidsRights Changemakers.

Alle medewerkers, bestuursleden en andere personen die de Stichting KidsRights vertegenwoordigen zijn verplicht de Child Protection Policy te erkennen, goed te keuren en te ondertekenen.

2024 KidsRights Child Protection Policy