Persoonsgegevens en privacy

Het garanderen van uw privacy is voor KidsRights erg belangrijk. Wanneer u uw persoonlijke gegevens achterlaat, worden de gegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie voor de uitgebreide privacy statement.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijven beperkt tot het doel waarmee u deze heeft achtergelaten en binnen de uitvoering van de doelstellingen van KidsRights.

Indien u ons steunt of heeft gesteund, bewaren wij uw gegevens om informatie over ons werk te geven, om uw steun te kunnen vragen en/of u te bedanken voor een gift.
Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe worden verplicht. Zie voor de uitgebreide privacy statement voor donateurs.

 

Cookies & statistieken

KidsRights gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.