De partnerorganisaties worden ondersteund met financiering, training en begeleiding om mentoren en jonge changemakers te mobiliseren. KidsRights voorziet de partnerorganisatie ook van de nodige middelen en toolkits voor het uitvoeren van changemaking-activiteiten. De middelen omvatten tips & tricks voor het opstellen van een changemaking-plan, het betrekken van het publiek, fondsenwerving en rapportage, actieplan- en rapportagesjablonen, certificaten voor de changemaker en supporters.  

Elke cyclus van het Partnerprogramma duurt 6 maanden. KidsRights en de partnerorganisatie werken samen om changemakers te mobiliseren. Deze changemakers kunnen besluiten om in een groep te werken – als een Chapter, of ze kunnen individueel werken als Action developers. Elke partner selecteert een groep mentoren die de changemakers helpen bij –  

(1) het begeleiden van hen om hun idee om te zetten in een uitvoerbaar plan, 

(2) hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun project, en  

(3) hen te helpen bij het opstellen van de rapporten over de impactmeting bij voltooiing van het projectplan.  

De partnerorganisaties faciliteren de rapportage-, monitoring- en evaluatieprocessen voor alle changemakers die door KidsRights worden ondersteund.  

Als uw organisatie geïnteresseerd is om met ons samen te werken, neem dan contact met ons op via partners@kidsrights.org 

8