Ontmoet Sofiia Tereshchenko, Anastasiia Feskova and Anastasiia Demchenko

ana

Sofiia Tereshchenko, Anastasiia Feskova and Anastasiia Demchenko uit Oekraïne waren er kapot van toen ze in het nieuws beelden zagen van een 11- jarig Oekraïens jongetje dat helemaal ontredderd alleen over de grens probeerde te vluchtten. Op dat moment werkten de drie meisjes samen om een mobiele applicatie te ontwikkelen als onderdeel van een wedstrijd en besloten ze na het zien van de beelden het roer om te gooien van hun project met het doel om vluchtelingenkinderen te helpen.

Het leven van vele kinderen is nog steeds in groot gevaar door de Russische invasie. Duizenden kinderen worden tot op heden gedwongen hun land te ontvluchten, weg van hun familie en vrienden.

Op dit moment zijn er 43,3 miljoen kinderen over de hele wereld ontheemd en bijna 3,5 miljoen zijn alleenreizende kinderen (‘Alleenstaande minderjarige vreemdelingen’1). De meisjes besloten technologie te gebruiken om vluchtelingenkinderen te beschermen. De 3 meisjes, die zelf vluchtelingen zijn en elkaar nog nooit persoonlijk hadden ontmoet, ontwikkelden mobiele applicaties die een “maatje” kunnen worden voor vluchtelingenkinderen die steun en begeleiding nodig hebben in de gastlanden. Hoewel ze zelf gedwongen waren hun land te ontvluchten en hun toevlucht te zoeken in verschillende delen van de wereld, toonden ze de moed, en de veerkracht in uiterst moeilijke omstandigheden, de apps Refee en Svity te ontwikkelen om zo de veiligheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen proberen te verbeteren.

Ontwikkeld door kindvluchtelingen, voor kindvluchtelingen

anas

De 3 jonge meiden startten een non-profit ‘SVIT’ om steun te krijgen voor hun app ‘Refee’ die jonge vluchtelingen van 4 tot 11 jaar helpt bij het vinden van alle informatie die ze nodig hebben om in veiligheid te komen. Deze app is ontwikkeld om vluchtelingenkinderen te helpen toegang te krijgen tot basisbehoeften zoals veiligheid, voedsel en onderdak, en ze hebben dit gedaan door deze kinderen uit te rusten met hulpmiddelen voor basiscommunicatie.

Refee App helpt met de eerste stappen en communicatiebehoeften van vluchtelingenkinderen die nodig zijn bij het betreden van en zich vestigen in een nieuw land.
Vervolgens ontwikkelden ze de Svity App voor kinderen ouder dan 16 jaar. Vluchtelingen en internationale kinderen vinden het moeilijk om te integreren in de gastgemeenschappen. Deze fase is in het bijzonder moeilijk voor kinderen, tieners en jongvolwassenen omdat ze op hun scholen, clubs en universiteiten moeten omgaan en communiceren met andere studenten. Svity App vergemakkelijkt de communicatie tussen vluchtelingenkinderen en kinderen uit de gastgemeenschappen op een veilige manier.

Het ondersteunt vluchtelingenkinderen die zich al in een nieuw land hebben gevestigd en op zoek zijn naar sociale en morele steun. De meisjes willen ervoor zorgen dat vluchtelingenkinderen over de hele wereld een veilige plek hebben om te communiceren met jongeren uit de gastlanden en naadloos te integreren in die landen.

Wake-up call

sofiia

De inspanningen van de Oekraïense meisjes om de veiligheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen in de gastlanden te garanderen, mogen niet onopgemerkt blijven. Het is een wake-up call voor gastlanden en de internationale gemeenschap om concrete stappen te ondernemen, zoals het ontwikkelen en implementeren van beleid op nationaal en regionaal niveau voor het algehele welzijn en de lokale integratie van vluchtelingenkinderen en om zo hun rechten te borgen. De meisjes zijn van plan om consequent op te komen voor de veiligheid, het welzijn en de integratie van vluchtelingenkinderen wereldwijd, zodat geen enkel kind zich alleen, onveilig en bedreigd voelt in zijn nieuwe omgeving. Ze hopen dat deze Apps in de toekomst gebruikt kunnen worden door vluchtelingenkinderen over de hele wereld.
Na het ontvangen van de Internationale Kindervredesprijs zeiden Anastasiia, Sofiia en Anastasiia: “De Internationale Kindervredesprijs zorgt ervoor dat de stemmen van vluchtelingenkinderen over de hele wereld zullen worden gehoord en geeft ons allemaal nog meer kracht om te vechten voor onze rechten en veiligheid in het aangezicht van gevaar.”
Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van Stichting KidsRights zei: “Momenteel proberen bijna 3,5 miljoen alleenstaande kinderen op de vlucht veiligheid te vinden. Het geweldige initiatief van de jonge Oekraïense winnaars van de Internationale Kindervredesprijs voorziet in een essentiële behoefte, maar legt ook een pijnlijk probleem bloot en dringt er bij regeringen op aan om vluchtelingenkinderen over de hele wereld te beschermen.”