KRI 2024 – 1680×723 v2

KIDSRIGHTS EMPOWERS CHANGEMAKERS

KidsRights, opgericht in 2003, is een internationale niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het welzijn en de rechten van kwetsbare kinderen over de hele wereld. KidsRights werkt aan het bevorderen van kinderrechten en het stimuleren van kinderparticipatie door middel van 3 pijlers: belangenbehartiging, onderzoek en actie.

KidsRights Index 2024

De KidsRights Index is de eerste en enige ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd. Op 17 juli hebben wij de nieuwste ranking uitgebracht met opvallende resultaten!