ICPP Top 3 BANNER

KIDSRIGHTS EMPOWERS CHANGEMAKERS

KidsRights, opgericht in 2003, is een internationale niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor het welzijn en de rechten van kwetsbare kinderen over de hele wereld. KidsRights werkt aan het bevorderen van kinderrechten en het stimuleren van kinderparticipatie door middel van 3 pijlers: belangenbehartiging, onderzoek en actie.

De nominaties voor 2024 zijn gesloten

Wij vieren het 20-jarig jubileum van de Internationale Kindervredesprijs! De uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs vindt plaats op 19 november 2024.