De impact van Kesz & KidsRights

  • Gaf duizenden straatkinderen in Cavite City al ‘Gifts of Hope’
  • Meer dan 3300 straatkinderen beschermd en empowered als changemakers
  • Licht elk jaar ruim 150 straatkinderen voor over gezondheid, hygiëne en voeding

Kesz’ verhaal

phillipines-longread2

Kesz Valdez groeide op in de Filipijnen, waar hij en zijn familie het niet makkelijk hadden. Toen hij pas 2 jaar was werd Kesz er, door zijn gewelddadige vader, al op uitgestuurd om vuilnis te verzamelen voor geld. Toen Kesz 4 jaar oud was liep hij  weg van huis en kwam daardoor op straat terecht. Hij probeerde te overleven op de vuilnisbelt en had niet de kans om naar school te gaan.

Op een dag raakt Kesz ernstig gewond doordat hij in één van de brandende puinhopen op de vuilnisbelt valt. Een maatschappelijk werker, ontfermt zich over Kesz en brengt hem naar het ziekenhuis. Vanaf dan zorgt de maatschappelijk werker voor Kesz en wordt zijn wettelijke voogd. Voor de eerste keer in zijn leven heeft Kesz genoeg voedsel en kleding, gaat hij naar school, en voelt hij zich geborgen.

Kesz: “Mijn val in het vuur zorgde ervoor dat ik enorm verwond raakte, maar daartegenover staat dat het mijn redding is geweest. Voor die tijd wist ik niks; ik dacht dat het normaal was om ontstoken wonden op mijn voeten te hebben. Ik heb sindsdien veel geleerd.” 

Source: youtu.be

Kesz’ acties

Kesz 1

Kesz is de kinderen die hij achterliet op de straten van Cavite City zeker niet vergeten. Op zijn zevende verjaardag weigerde Kesz cadeaus voor zichzelf te accepteren. In plaats daarvan vroeg hij slippers om die vervolgens uit te delen aan de straatkinderen, zodat zij niet langer hun voeten hoefden te verwonden.

Deze vorm van het uitdelen van cadeaus bleef niet bij een enkele keer, Kesz noemde het: Gifts of Hope. Dit was het begin van zijn activisme voor kinderrechten. Hij inspireerde met de Gifts of Hope vele anderen om deel te nemen aan het uitdelen van cadeaus aan straatkinderen. Zo groeide de Gifts of Hope uit tot een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

In 2006 startte Kesz zijn eigen organisatie: Championing Community Children (C3). Een organisatie die niet alleen Gifts of Hope uitdeelt, maar ook voorlichting geeft over kinderrechten, gezonde voeding en hygiëne. Kesz weet uit eigen ervaring precies welke informatie en benodigdheden straatkinderen nodig hebben om te overleven.

De straatkinderen leven op vuilnisbelten en in open riolen, hebben veel honger en beschikken niet over toegang tot gezondheidszorg. Ze zijn kwetsbaar voor ziektes en infecties. Dit wetende maakt Kesz er prioriteit van om straatkinderen te leren hoe ze schoon kunnen blijven, hun tanden moeten poetsen en hun wonden dienen schoon te maken. Om dit effect groots en blijvend te laten zijn, worden de kinderen getraind om het elkaar te leren. Op deze manier wordt het netwerk van binnenuit vergroot.

De Internationale Kindervredesprijs 2012

screenshot

KidsRights en Kesz

Met behulp van het KidsRights Zorg- en Studiefonds heeft Kesz zijn middelbare school in 2018 afgerond. Zijn opleiding zet hij voort in Nederland! Op het United World College in Maastricht.

KidsRights ondersteunt Kesz als changemaker in zijn strijd voor de rechten van straatkinderen. Middels zijn organisatie C3 blijft hij kinderen inspireren met zijn boodschap; dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is, dat het niet uitmaakt of je rijk of arm bent, jong of oud, iedereen kan een verschil maken.

Lees meer over straatkinderen 

Onze projecten

Actie voor straatkinderen

Kesz 2

KidsRights heeft met behulp van het Kindervredesprijsprojectfonds 2012 Kesz bijgestaan in zijn strijd voor de rechten van straatkinderen door middel van verschillende projecten in de Filipijnen. KidsRights heeft naast Kesz zijn eigen organisatie C3, ook twee andere lokale organisatie ondersteund die medische zorg, onderwijs en bescherming bieden voor straatkinderen in de Filipijnen. Hiernaast is er gewerkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden door aandacht te vragen voor de gezondheid, kinderrechten en kindparticipatie in de samenleving. Een van de projecten, waarin kinderen basiseducatie ontvingen zodat ze uiteindelijk konden doorstromen naar het reguliere onderwijs, is door de goede resultaten door de regering en UNESCO verder uitgebreid.

Wij laten van ons horen

Kesz is medeoprichter van The KidsRights Youngsters; een uniek jongerenplatform geleid door de Internationale Kindervredesprijswinnaars gericht op bewustwording, beleidsbeïnvloeding en de realisatie van de Rechten van het Kind. Als toonaangevende jonge changemakers van deze tijd, komen TheKidsRights Youngsters in hun eigen omgeving in actie, spreken ze zich uit tegenover wereldleiders en betrekken ze vele kinderen en jongeren wereldwijd in hun strijd voor kinderrechten.

Wereldtop voor Nobelvredesprijswinnaars

laureates and leaders

In december 2016 kwamen KidsRights, Nobelvredesprijswinnaars, leiders en jongeren van over de hele wereld bij elkaar in New Delhi om geweld tegen kinderen te beëindigen. Kesz heeft samen met co-KidsRights Youngster Om Prakash en leeftijdsgenoten uit de Filipijnen en India deze dag bijgewoond. Kesz inspireerde de aanwezigen tijdens de openingssessie: “Besluitvormers moeten naar ons luisteren en leren van onze ervaringen, zorgen voor onze gezondheid, voor een veilig thuis en voor onderwijs voor iedereen. Het is daarom zo belangrijk dat we hier vandaag samen zijn om de juiste oplossingen te vinden om geweld tegen kinderen te stoppen. Laten we deze wereld veranderen, stapje voor stapje!” 

Global Partnership to End Violence Against Children campagne

Kesz_end violence_0

Het wereldwijde partnerschap om een ​​einde te maken aan geweld tegen kinderen is geïnitieerd door UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie om geweld te voorkomen, kinderen te beschermen en samenlevingen voor kinderen veiliger te maken. KidsRights was samen met andere organisaties betrokken bij de ondersteuning van de component kindparticipatie van het partnerschap. KidsRights Youngsters Kesz en Keita werden als jonge kampioenen in de promotievideo getoond om anderen te spreken en te inspireren om op te komen voor geweld tegen kinderen.

Source: vimeo.com