De impact van Om Prakash & KidsRights

  • Scholen in India bleven gratis en toegankelijk voor alle kinderen
  • Om Prakash heeft een organisatie opgericht “Paatshala”, waarmee hij kansarme kinderen en jongeren educatief ondersteunt
  • Om Prakash is medeoprichter van The KidsRights Youngsters, om kinderen en jongeren wereldwijd te inspireren zich ook in te zetten als changemaker  

Om Prakash' verhaal

india-longread

Om Prakash groeide op in een klein dorpje in India. Als 5-jarige werden hij en zijn familie gedwongen om op het land van een landeigenaar te werken; zijn vader had een schuld bij de landeigenaar, waardoor ze terecht kwamen in ‘bonded labour’ en Om Prakash een kindslaaf werd. Om Prakash kreeg slechts twee maaltijden per dag en werd regelmatig mishandeld. Er moest hele dagen doorgewerkt worden, hierdoor was het voor Om Prakash niet mogelijk om naar school te gaan. Wereldwijd behelst kinderarbeid zelfs 168 miljoen kinderen met de leeftijd tussen de 5 en 17 jaar. In India is alleen al 12% van kinderen onder de 14 jaar slachtoffer hiervan.

Toen Om Prakash 8 jaar oud was, werd hij gered door de organisatie Bachpan Bachao Andolan (BBA). BBA is opgericht door Kailash Satyarthi, Nobel Vredesprijswinnaar 2014, om kindslaven te bevrijden en te ondersteunen. Nadat Om Prakash bevrijd was, mocht hij terug naar school, leerde hij kind te zijn en vierde hij voor het eerst zijn verjaardag.

Om Prakash vindt het belangrijk dat kinderen wél naar school kunnen, mogen spelen en niet gedwongen worden te werken. Zijn grootste ambitie is om zijn lokale changemaking activiteiten te professionaliseren en kinderen met minder kansen te blijven ondersteunen op het gebied van educatie.

Kindslavernij en exploitatie zijn in India voor miljoenen kinderen de dagelijkse werkelijkheid. Deze kinderen werken onder slechte omstandigheden en worden slachtoffer van misbruik en kindermishandeling. Onder ‘kinderarbeid’ verstaat KidsRights alle vormen van werk die het recht op formeel regulier dagonderwijs in de weg staan en/of die schadelijk zijn voor zowel de gezondheid als de ontwikkeling van een kind tot 15 jaar.

Source: youtu.be

Om Prakash' acties

Om Prakash wilde blijven leren en ging naar een openbare school. Hier pleitte hij voor de rechten van andere kinderen. Hij bedacht nieuwe activiteiten om spelenderwijs het bewustzijn ten aanzien van kinderrechten te vergroten en begon ouders voor te lichten over het belang van onderwijs voor kinderen. Het is hem gelukt vele ouders te overtuigen dat kinderen niet moeten werken en recht hebben op onderwijs.

Kinderparlement

Om Prakash India1

Op 12-jarige leeftijd werd Om Prakash verkozen tot voorzitter van het kinderparlement van zijn school. Hij ondernam actie toen zijn school collegegeld vroeg aan de ouders van de studenten. Hij was ervan overtuigd dat de openbare scholen in India gratis zouden moeten zijn. Om Prakash ging hiermee naar de rechtbank; de school moest alle betaalde vergoedingen terugbetalen.

Geboorteaktes

Naast het recht op onderwijs bepleitte Om Prakash het recht op een identiteit. Hij startte een campagne om kinderen te laten registreren en een geboorteakte te geven. Zonder een geboorteakte kunnen kinderen niet voor hun rechten opkomen en worden ze niet beschermd wanneer deze rechten niet worden nageleefd.

De Internationale Kindervredesprijs 2006

KG The winner Prakash Gurjar 3

KidsRights en Om Prakash

Met behulp van het KidsRights Zorg- en Studiefonds heeft Om Prakash zijn Bachelor behaald in Computervaardigheden aan de Poornima Universiteit in Jaipur, waar hij ook op de campus heeft gewoond. In 2017 is hij gestart met zijn Master in Business Administration.

KidsRights ondersteunt Om Prakash als changemaker in zijn strijd voor de rechten van kindslaven. Om Prakash zet zich dagelijks actief in voor de kinderen uit zijn omgeving. Zo merkte Om Prakash in 2013 op dat veel leerlingen die naar scholen bij hem in de buurt gingen, erg slechte kwaliteit onderwijs ontvingen. Om deze reden is hij samen met twee vrienden de organisatie Paatshala gestart. Hij inspireerde andere medestudenten om ‘s avonds deel te nemen aan dit initiatief en lessen te geven ter bevordering van vaardigheden als lezen, schrijven en wiskunde van deze leerlingen. Daarnaast ondersteunen ze de leerlingen ook bij activiteiten die afwijken van het reguliere les curriculum, zoals kunst-, theater- en zelfverdedigingslessen.

Lees meer over kinderarbeid  

Onze projecten

Bachpan Bachao Andolan (BBA)

Om Prakash1

KidsRights heeft met behulp van het Kindervredesprijsprojectfonds 2005 Om Prakash ondersteund in zijn strijd voor de rechten van kindslaven. Het gehele projectfonds is dat jaar besteed aan Bachpan Bachao Andolan (BBA) en sindsdien is KidsRights de organisatie blijven steunen. BBA bevrijdt kinderen uit de kinderarbeid en biedt hen vervolgens zowel fysieke als psychische hulp. Hiernaast pleit de organisatie voor beleidswijzigingen. Al vanaf het begin heeft zij protesten en demonstraties georganiseerd om wetgeving over kinderarbeid te eisen.

Wij laten van ons horen

Photo credit Marije Kuiper

Om Prakash is medeoprichter van The KidsRights Youngsters; een uniek jongerenplatform geleid door de Internationale Kindervredesprijswinnaars gericht op bewustwording, beleidsbeïnvloeding en de realisatie van de Rechten van het Kind. Als toonaangevende jonge changemakers van deze tijd, komen The KidsRights Youngsters in hun eigen omgeving in actie, spreken ze zich uit tegenover wereldleiders en betrekken ze vele kinderen en jongeren wereldwijd in hun strijd voor kinderrechten.

Wereldtop voor Nobelvredesprijswinnaars

laureates and leaders

In december 2016 kwamen KidsRights, Nobelvredesprijswinnaars, leiders en jongeren van over de hele wereld bij elkaar in New Delhi om geweld tegen kinderen tegen te gaan. BBA en KidsRights bundelden tijdens deze bijeenkomst hun krachten om kinderen en jongeren in staat te stellen om deel te nemen aan discussies en hun stem daarin te laten gelden. Om Prakash heeft samen met co-KidsRights Youngster Kesz en leeftijdsgenoten uit de Filipijnen en India deze dag bijgewoond.