Het was onmogelijk om de gevolgen voor kinderen te negeren toen de wereld de verwoesting zag die de zware aardbeving vorige week in Turkije en Syrië veroorzaakte. Beelden van jonge kinderen die gered werden uit de resten van ingestorte gebouwen benadrukten de catastrofale gevolgen van de ramp en wierpen belangrijke vragen op over kinderrechten in noodsituaties.

 

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, dat stelt dat alle kinderen recht hebben op leven, overleven en een zo compleet mogelijke ontwikkeling, beschermt de rechten van kinderen. Het overleven en de ontwikkeling van kinderen in de getroffen gebieden zijn aanzienlijk beïnvloed door de aardbeving. Volgens UNICEF leven 4,6 miljoen kinderen (Turkije) en 2,5 miljoen kinderen (Syrië) in de getroffen gebieden.

 

De ontoegankelijkheid tot de basisbehoeften, zoals voedsel, water en onderdak, vormen een groot gevaar voor kinderen in de getroffen gebieden. Gezinnen die zijn geëvacueerd en van wie de huizen door de aardbeving zijn beschadigd, proberen zichzelf op dit moment in hun basisbehoeften te voorzien, hierbij lopen kinderen vaak het grootste risico. Naar verluidt slapen verschillende kinderen nu buiten of leven zij in geïmproviseerde kampen, waardoor zij worden blootgesteld aan de barre weersomstandigheden en vatbaarder zijn voor ziekten en verwondingen.

 

De gevolgen van de aardbeving op de educatie van kinderen zijn een bijkomende zorg. Als gevolg van de verplichte sluiting van scholen hebben Kinderen in de getroffen gemeenschappen hebben geen toegang meer tot. Aangezien onderwijs van cruciaal belang is

voor succes op lange termijn, heeft dit niet alleen gevolgen voor hun huidige leerproces, maar ook voor hun toekomstige ontwikkeling.

 

Ten slotte heeft de aardbeving de kans vergroot dat kinderen worden uitgebuit en misbruikt. In de nasleep van de tragedie zijn er al meldingen gedaan van kinderhandel en kinderarbeid. Daarnaast zijn kinderen gescheiden van hun familie of zijn in overvolle en onveilige situaties geplaatst, waardoor kinderen nog kwetsbaarder worden voor uitbuiting.

 

De rechten van kinderen moeten prioriteit krijgen bij de herstelmaatregelen in Syrië en Turkije. Dit betekent dat alle kinderen toegang moeten hebben tot voedsel, water en onderdak, alsmede tot onderwijs en bescherming tegen uitbuiting en misbruik.

 

De inspanningen van organisaties om kinderen en gezinnen te helpen die door de aardbeving zijn verwoest, gaan door, maar er moet nog veel meer gedaan worden. Als wereldgemeenschap hebben wij de verantwoordelijkheid om de rechten van kinderen te verdedigen en te bevorderen, vooral ten tijde van nood. We moeten alles in werk stellen om de kinderen in Syrië en Turkije te helpen in de nasleep van deze verschrikkelijke aardbeving, want we mogen kinderen niet over het hoofd zien.

 

Het besluit van de Turkse regering om aanvragen van pleeggezinnen goed te keuren als tijdelijke woningen voor kleine overlevenden van de aardbeving verduidelijkt het trieste scenario. Via het e-overheidsplatform hebben al meer dan 283.000 gezinnen toestemming gevraagd aan het ministerie van Familie en Sociale Diensten om dakloze kinderen in huis op te nemen.

 

Meer informatie over de aardbeving vindt u door op de volgende links te drukken:

  • https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/thousands-children-risk-after-devastating-earthquakes-hit-south-east-t%C3%BCrkiye-and
  • https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/one-week-devastating-earthquakes-millions-children-remain-need-urgent-humanitarian
  • https://www.bbc.com/news/world-europe-64604238
  • https://edition.cnn.com/2023/02/12/world/children-orphaned-earthquake-intl/index.html