Source: www.youtube.com

In 2015 vroegen bijna 90.000 onbegeleide kinderen asiel aan in Europa. Zij reizen alleen en zijn daardoor extra kwetsbaar. Deze kinderen missen elke vorm van bescherming. Hun toekomst ligt in onze handen.
 
President Hollande kondigde recentelijk de volledige ontmanteling aan van het vluchtelingenkamp bij de Franse stad Calais. In de ‘Jungle van Calais’ verblijven circa elfhonderd kinderen. Naar schatting zijn achthonderd van hen onbegeleid; zij staan er helemaal alleen voor. Wat gebeurt er met hen als het kamp wordt opgeheven? Wie draagt dan zorg voor hun veiligheid?
Oprichter en voorzitter van stichting KidsRights, Marc Dullaert, bezocht het kamp ter plaatse om de situatie van deze groep vergeten kinderen nader te onderzoeken. KRO-NCRV’s actualiteitenprogramma Kruispunt ging met hem mee.
Niet veilig
Het vluchtelingenkamp in Calais is een enorme sloppenwijk waar naar schatting tienduizend vluchtelingen en migranten verblijven, voornamelijk afkomstig uit Soedan, Afghanistan, Irak en Syrië. Er is nauwelijks tot geen toezicht; de chaos regeert. In de laatste maanden is de situatie in het kamp in een rap tempo verslechterd. Geweld is aan de orde van de dag.
“Calais is letterlijk een jungle voor kinderen. Zij zijn absoluut niet veilig in deze chaos, niemand kijkt naar ze om.” – Marc Dullaert
De achthonderd onbegeleide kinderen lopen veruit de grootste risico’s. Zij lopen constant gevaar. Zij worden blootgesteld aan uitbuiting en misbruik, orgaan- en mensenhandel, prostitutie en (seksueel) geweld. Ook toegang tot medische hulp of onderwijs is zeer beperkt. De psychologische effecten van deze langdurige situatie van onzekerheid en onveiligheid zijn desastreus. Depressie en incidenten van zelfbeschadiging zijn niet ongewoon onder deze kinderen.
Met de aankondiging van de sluiting van het kamp, is de onzekerheid over wat hen te wachten staat enorm toegenomen. Velen van hen vluchten en proberen de risicovolle overtocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Elke nacht klimmen kinderen over de hoge met prikkeldraad bedekte hekken die de snelweg moeten afschermen. Zij proberen op een vrachtwagen te springen en mee te liften naar de veerhaven. Pas geleden overleed een 14-jarige jongen in een poging de oversteek te maken. Hij werd door een passerende vrachtwagen overreden.
“Hoe nijpend en angstaanjagend de situatie voor kinderen in Calais ook is, de onzekerheid over wat komen gaat, is nog vele malen erger.” – Marc Dullaert
Onbegeleide kinderen zijn onveilig, zowel in het kamp als wanneer zij proberen te vluchten. Internationale vrijwilligers doen hun uiterste best om basisvoorzieningen op te zetten, maar het ontbreekt hen aan middelen om veiligheid, onderwijs en medische zorg te bieden.
De kracht van kinderen
Hoe ellendig en uitzichtloos de situatie ook is, toch blijven de kinderen van Calais veerkrachtig. Om hen een beetje stabiliteit en plezier te bieden, zette de Britse vrijwilligster Mary Jones een kindercafé op in het kamp. Hier kunnen zij heel even vergeten wat er om hen heen gebeurt. Ondanks de vreselijke situatie waarin zij zich bevinden, lachen en spelen ze hier samen, ongeacht hun afkomst of religie. Zij komen zoveel mogelijk voor elkaar op.
“Ik werd geraakt te zien hoe de oudere kinderen zorgdragen voor de kleintjes. In deze onveilige situatie staan kinderen voor elkaar klaar. Zij beschermen elkaar tegen de volwassenen.” – Marc Dullaert
Wat er moet gebeuren
Wanneer het kamp precies wordt gesloten, is onduidelijk; mogelijk deze maand nog, mogelijk rond het einde van het jaar. De geplande herverdeling van vluchtelingen en migranten uit Calais lost voor de achthonderd onbegeleide kinderen niets op. Hun veiligheid en welzijn staan op het spel. Onlangs werd het zuidelijke gedeelte van het kamp ontruimd, waarna in de chaos 129 onbegeleide kinderen verdwenen.
“Hoe kunnen wij deze kinderen onze rug toekeren? Hun veiligheid moet worden gegarandeerd. Dit is geen politieke kwestie, dit gaat over menselijk fatsoen.” – Marc Dullaert
KidsRights maakt zich ernstige zorgen over de onacceptabele situatie voor deze onbegeleide kinderen. Zij hebben net als alle andere kinderen het recht op een veilige omgeving om in op te groeien en zich te ontwikkelen.
Wij roepen de Europese Commissie en de Europese gemeenschap op de veiligheid te garanderen van de achthonderd onbegeleide kinderen van Calais. Alle Europese landen hebben het Verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd. Wij zijn verantwoordelijk voor alle kinderen binnen onze landsgrenzen, mèt of zonder paspoort. Zij hebben het basisrecht op bescherming. Wij moeten hun veiligheid nu garanderen.
Bron foto: Kruispunt