Lovende woorden Nobel Vredesprijswinnaar Yunus
Professor Yunus wees op de urgentie en het belang van Kehkashans werk: er sterven jaarlijks meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van milieuproblemen en nog vele miljoenen meer gaan er ernstig onder gebukt. Yunus: “Het is een prestatie van formaat dat Kehkashan al op deze leeftijd zo’n groot bereik heeft gecreëerd voor haar belangrijke boodschap. Een gezonde leefomgeving is cruciaal voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Een gezond milieu is een noodzakelijke voorwaarde voor de naleving van kinderrechten. Kehkashan leert ons dat wij allemaal de verantwoordelijkheid dragen om milieubewust te leven.” 

Een geboren campagnevoerster
Op haar achtste vertelde Kehkashan haar buurtgenoten al over de noodzaak het milieu te beschermen. Ze plantte haar eerste boom en bracht kinderen in haar omgeving bij elkaar om afval in te zamelen en recyclen. Op haar twaalfde stichtte zij haar eigen organisatie Green Hope, waarmee zij talloze schoonmaakacties en bewustwordingscampagnes opzette. Ook werd zij als jongste persoon ooit aangesteld als coördinator van de groep voor kinderen en jongeren van het VN-milieuprogramma. Green Hope is uitgegroeid tot een internationale organisatie die werkt in meer dan tien landen met ruim duizend jonge vrijwilligers.

Ondersteun actie met beleid
Volgens Marc Dullaert, voorzitter van KidsRights, koos het Expert Comité voor Kehkashan omdat zij als geen ander heeft laten zien hoe één kind een beweging met groot bereik en enorme impact kan beginnen. “Kehkashan heeft duizenden kinderen weten te mobiliseren om het milieu te beschermen. Kinderen vormen de kwetsbaarste groep en worden bij milieucrises altijd als eerste en het hardst geraakt. Zo zijn zij het gevoeligst voor water- en luchtvervuiling. Een gezond milieu en kinderrechten zijn onlosmakelijk verbonden. Om beide te realiseren, moeten milieurechten voor kinderen in internationaal beleid verankerd zijn. KidsRights dringt er daarom op aan dat milieurechten specifiek aan het VN-Kinderrechtenverdrag worden toegevoegd.”

IJsberen onder palmbomen
Kehkashan liet vandaag bij de in ontvangstneming van de prijs weten dat haar inzet voor het milieu zal voortduren: “Ik blijf me ervoor inzetten om kinderen milieubewust te maken en hen te laten zien hoe zij zelf met concrete acties voor een beter milieu kunnen zorgen. Ik roep iedereen op om na te denken over wat zij zelf kunnen betekenen voor een duurzame toekomst. Zet die extra stap, want alleen dan krijgen we de wereld die we willen. Het is twee voor twaalf; we moeten nu iets doen, anders leven er straks ijsberen onder palmbomen.”

Over KidsRights Report 2016 – Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection
Ter ere van de Internationale Kindervredesprijs 2016 heeft KidsRights samen met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden het rapport Cleaning up the Mess: Children’s Rights and Environmental Protection geschreven. Het rapport bevat conclusies uit wereldwijd onderzoek naar het verband tussen de aantasting van het milieu en de rechten van kinderen. Jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar als gevolg van milieuproblemen en nog eens miljoenen kinderen gaan daar ernstig onder gebukt. KidsRights biedt in het rapport prangende aanbevelingen over hoe de bescherming van het milieu en de bescherming van kinderrechten geïntegreerd moeten worden. Kinderen hebben hier een grote rol in te spelen en zij moeten serieus genomen worden.

Wilt u dit persbericht lezen in een andere taal, wilt u meer weten over Stichting KidsRights of de Internationale Kindervredesprijs, of wilt u contact opnemen met één van onze woordvoerders, bezoekt u dan onze press room.