Het betreft nieuw beleid van het ICC dat effectief onderzoek naar en berechting van oorlogsmisdaden tegen kinderen en jongeren faciliteert. Een zeer positieve ontwikkeling, vindt KidsRights, dat verwacht dat bescherming van de kwetsbaarste groep tijdens internationale gewelddadige conflicten hiermee sterk zal verbeteren. “Kinderen zijn de voornaamste slachtoffers van oorlog; zij zijn met name kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en mishandeling die met conflictsituaties gepaard gaan,” zegt Dullaert.

KidsRights heeft de afgelopen periode meegewerkt aan de totstandkoming van het ICC-beleid. Dullaert prijst de bereidwilligheid van het Strafhof om kinderen en jongeren zelf verregaande inspraak te geven in zijn nieuwste beleidsspeerpunt. Zo zijn the KidsRights Youngsters, de bijzondere groep kinderen en jongeren die in het verleden de Internationale Kindervredesprijs hebben gewonnen, intensief door het ICC geraadpleegd.

Maar de versterkte focus op kinderen maakt het volgens KidsRights des te belangrijker dat het Strafhof actief is op die plekken waar zijn hulp het hardst nodig is. De oorlog in Syrië is momenteel een van ’s werelds grootste gevarenzones. Er vinden dagelijks wreedheden plaats tegen kinderen. Het is dan ook belangrijk dat de leden van de Veiligheidsraad snel tot overeenstemming komen en de situatie in Syrië – zonder verdere vertraging – verwijzen naar het ICC: “Zolang het Internationaal Strafhof niet bevoegd is in te grijpen daar waar de nood het hoogst is, is zij niet werkelijk in staat de rechten van het kind centraal te stellen,”aldus Dullaert.

KidsRights hoopt met haar dringende oproep bijval te kunnen verlenen aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Laatstgenoemde veroordeelde op 28 oktober jongstleden de recente aanslag op een school in Aleppo waarbij meerdere kinderen werden gedood. “Dergelijke aanvallen, indien opzettelijk uitgevoerd, zijn mogelijk oorlogsmisdaden,” zei Ban Ki-moon, die vervolgde: “De secretaris-generaal herhaalt zijn oproep aan de Veiligheidsraad dat de situatie in Syrië dient te worden doorverwezen aan het Internationaal Strafhof.”

 

Wilt u meer weten over Stichting KidsRights of wilt u contact opnemen met één van onze woordvoerders, bezoekt u dan onze press room.

Luister hier het interview met Marc Dullaert terug op NPO Radio1 bij Dit is de Dag van 15 november.