Divina is een zet zich in voor een intergenerationele dialoog en diversiteit. Daarnaast is ze een voorvechtster van een vredig inclusief bestuur en participatie van kinderen.  Om haar kennis te verspreiden en tot daadkracht op te roepen, schreef ze het boek ‘Children for Peace, the story of Divina a pacemaker’. Het boek schetst een beeld van haar activisme, dat een bijdrage levert aan de vrede in Afrika.

In het boek wordt uitgelegd dat tien van de twintig landen die ernstig bedreigd worden door terroristische aanslagen in Afrika liggen. De ernstigste bedreigingen zijn: de versmelting van terrorisme en georganiseerde misdaad; mogelijke controle van de strategische hulpbronnen in Afrika door criminele en terroristische groeperingen; belemmering van vredesmissies in Afrika; en de ongecontroleerde verspreiding van wapens in de regio die door de regering moeten worden gecontroleerd – dit omvat drones, cyberwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen.

Dit boek is het product van de zeven jaar die Divina heeft gewijd aan: maatschappelijke betrokkenheid; internationale pleitbezorging voor de stem van de jeugd; en, in het bijzonder, jonge meisjes die leven in de opbouw van duurzame vrede in Afrika. We verheugen ons op een verdere ondersteuning van Divina in het vervolg van haar ChangeMakers reis!