91 procent van de jongeren vindt klimaatverandering een serieus probleem en roept op tot extra maatregelen

‘s Werelds eerste preferendum voor jongeren, georganiseerd door State of Youth – founded by KidsRights, connect by Facebook – werd voorbereid door VN jeugdafgevaardigden die bijeen kwamen op de VN Klimaattop voor jongeren in New York, afgelopen september.

Dit grote en bijzondere onderzoek is geïnitieerd door de State of Youth en wordt gefaciliteerd door de Erasmus School of Economics. Meer dan 10.000 jongeren vanuit de hele wereld hebben hun mening gegeven over klimaatverandering en mogelijke oplossingen. 91 procent van de jongeren geeft aan dat klimaatverandering een serieus probleem is en dat extra maatregelen om het tegen te gaan, nú genomen moeten worden. Jongeren konden stemmen voor 16 verschillende, mogelijke klimaatmaats beleidsmaatregelingen. De top 3 bestaat uit:

  1. Schone productie(processen): bedrijven moeten overgaan op duurzame energie en hun vervuiling inperken.
  2. Strengere wetten: overheden moeten hun wetten (of de implementatie daarvan) aanscherpen om zo vervuiling van het milieu tegen te gaan.
  3. Afvalvermindering: consumenten moeten zoveel mogelijk gaan recyclen.

Middels het onderzoek zijn ook honderden suggesties verzameld voor nieuwe oplossingen, beleid en acties voor burgers zelf om impact te creëren, waaronder bijvoorbeeld een app waarmee men zijn of haar eigen CO2 voetafdruk kan meten.

Brieven aan wereldleiders

De uitkomst van het preferendum is vandaag verstuurd aan wereldleiders van diverse landen. Iedereen wordt aangesproken met zijn of haar voornaam – beste Donald, beste Boris, beste Angela en Ursula – en gevraagd om actie te ondernemen op de standpunten van de internationale jongerengemeenschap.

Jongeren van over de hele wereld kunnen deze brief versturen aan een wereldleider naar keuze. Dit beroep op de wereldleiders wordt gedaan vandaag, op de UN COP Klimaatconferentie op de dag van de Young & Future Generations.