Schoolsluiting_Logo’s

Ruim 2 weken geleden, riepen 50 organisaties waaronder UNICEF, Jantje Beton, De Nederlandse GGZ, Het Trimbos-instituut en KidsRights, het kabinet op om de belangen van kinderen centraal te stellen in de besluitvorming rondom de scholensluiting. Het ’10 punten plan’ is een vervolg op deze oproep. Onder leiding van Unicef en Jantje Beton, zijn er 10 punten uitgewerkt die het mogelijk zouden moeten maken voor basis- en middelbare scholen om een ‘middenweg’ te vinden tussen volledig dicht en open.

Zo pleiten de organisaties bijvoorbeeld voor wekelijkse persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren en meer aandacht voor het betrekken van kinderen in de besluitvorming. Ook wordt de suggestie gedaan voor een verlenging van de subsidieregeling voor het onderwijs. Het gebruik maken van alternatieve ruimten – bijvoorbeeld leegstaande eventlocaties – zou ook nader onderzocht moeten worden. Hulp inschakelen van deskundige jeugdprofessionals kan ook bijdragen aan het heropenen van de scho­len.

De verenigde organisaties maken zich veel zorgen om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Ook zien zij dat het mentaal welzijn van jongeren sterk achteruit gaat. ‘Kinderen hebben school nodig. Niet alleen om te leren, maar ook voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en als veilige haven.’ Met name de groep kwetsbare kinderen – bijvoorbeeld die met een vluchtelingachtergrond of met een onveilige thuissituatie – komen steeds verder in de knel. Het 10 puntenplan is vrijdag 29 januari gedeeld met minister Slob en met het kabinet, in de hoop dat er creatiever en uitgebreider wordt nagedacht over hoe scholen wél open kunnen.